XII. eLearning Fórum

eLearning a gyakorlatban
Kulcs a munkahelyek megtartásához, a sikeres életpályához

2011. november 30. (szerda)

SZÁMALK - 1119 Budapest, Mérnök utca 39.


Az Európai Unió a versenyképesség és a foglalkoztatás növelését, a válságból való kilábalást elsősorban a tudástársadalom fejlesztésével kívánja megoldani, amelyhez nélkülözhetetlen az egész életen át tartó tanulás folyamata. Napjainkban a tanulás nélkülözhetetlen „eszköze” az eLearning, az IKT által létrehozott tanulási környezet.

Az eLearning egyidejűleg piacbővítő/foglalkoztatás növelő és munkahely megtartó tudásközvetítő technológia, amely nagymértékben hozzájárulhat a munkavállalóknak a gyors gazdasági változásokhoz való alkalmazkodásához. A konferencia programja lehetőséget biztosít a munka melletti, folyamatos felnőttképzés, új korszerű (technológiai, munkaügyi stb.) eszközeinek megismerésére.

A konferencia, a hazai jó eLearning alkalmazási gyakorlat, a fejlesztésekhez szükséges erőforrások bemutatásával kíván hozzájárulni a munkavállalók sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodásához.

Az egész napos konferencia fő témakörei:

  • az online eszközökkel támogatott egész életen át tartó tanulás (eLearning) hatása a foglalkoztatottságára;
  • a különböző képzési rendszerekben alkalmazható, jó eLearning gyakorlat bemutatása;
  • az informatikai és média szakképzés eLearning alkalmazásainak bemutatása;
  • közoktatási, felsőoktatási eLearning alapú fejlesztések, projektek.


A foglalkoztatás bővítését támogató új tanulási technika alkalmazása, az iskolarendszerű és a felnőttképzésben való használatának elterjesztése a szakigazgatás, a képző intézmények és a szociális partnerek új típusú együttműködését igényli. A rendezvény lehetőséget teremt ezen területek képviselőinek a személyes véleménycseréjére is.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. az XII. eLearning Fórum konferencián való részvételére a TÁMOP 3.1.1: "21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció - TÁMOP 3.1.1/08/1-2008-0002 " kiemelt projekt végrehajtása keretében került sor. A kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Megújuló eLearning gyakorlat

XII. eLearning Fórum

2011. november 30. (szerda)
SZÁMALK - 1119 Budapest, Mérnök utca 39.

PROGRAMTERVEZET

A konferencián való részvétel, regisztráció mellett díjmentes!

 

Plenáris ülés

2011. november 30. (szerda, délelőtt)
9.00-9.30Regisztráció
9.30-9.35

A házigazda köszöntője: Dr. Zárda Sarolta rektor GDF

9.35-10.10

Megnyitó előadás: Tanulási környezet várható változásai, lehetőségek, tennivalók 

Előadó: Horváth Ádám, AdWise Kft. 

10.10-10.40A gazdasági igényeket és az új oktatási környezetet figyelembe vevő eLearning alkalmazása az informatikai képzésekben
Dr. Mlinarics József MATISZ
10.40-11.25

A nagyvállalati igényeket és az új oktatási környezetet figyelembe vevő eLearning
tananyagfejlesztés a Széchenyi István Egyetem (SZE) és a Kecskeméti Főiskola (KF) kooperációjában

Mészáros Attila (SZE), Jósvai János (SZE), Kovács Miklós (SZE), Kodácsy János (KF), Márföldi Anna (Audi Akadémia), Bela Fabio (Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.) kerekasztal

Moderátor: Dr. Simonics István Óbudai Egyetem

11.25-11.45Kávészünet
11.45-12.20

„Megújuló tanulási gyakorlat”  kerekasztal
DR. Kis Tóth Lajos EKTF - Dr. Ollé János ELTE PPK – Könczöl Tamás Educatio NKft - Merényi Ádám Microsoft

 Moderátor: Dr. Sediviné Balassa Ildikó,  Dr Kaszai Pál

12.20-12.40

Hutter Ottó díj átadása 

12.40-13.15Ebédszünet

 

Szekció ülések

2011. november 30. (szerda, délután)
13.15-14.45

S1
A  szak-, és felnőttképzésben folyó innovatív tanulási gyakorlat


Chytilné Velenczei Zsuzsanna NSZFI

Pölöskeiné Hegedüs Helén SZÁMALK Szakközépiskola


Farkas Róbert Prompt Kft

Nagy Zoltán, Magyar ILIAS Közösség Egyesület 

Kísérleti kurzusok, pályázati eredmények,  tanítás-tanulási folyamatba beépült gyakorlat

Szekciószervező:
Dr. Sediviné Balassa Ildikó SZÁMALK

S2
eFestival, Best practice:
Tananyagok, eLearning alkalmazások

TeachAr 3D World oktató szoftver - Nemzeti Tankönyvkiadó

Energia Suli - Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

 

Tanulj, gondolkodj, közlekedj okosan tananyagsorozat - KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., ELMS Informatikai Zrt., Neting Informatika Kft.

Szekciószervező:
Kaszai Pál

14.45-15.00 Kávészünet
15.00-16.30

S1 (folytatás)
A digitális írásbeliség fejlesztéséhez kapcsolódó hazai és nemzetközi pályázati projektek

Könczöl Tamás Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Koplányi Emil Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.


Szekciószervező:
Könczöl Tamás osztályvezető
Digitális Pedagógiai Osztály, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az Educatio NKft. eLearning fejlesztései: a TÁMOP 3.1.1, TÁMOP 4.2.5 projektjeinek és IKT alapú nemzetközi projektjei eredményei, lehetőségei.

S3 Mobil technológia műhely

Binokuláris, szabad horizontú virtuális megjelenítő készülék (FHVD) kifejlesztése oktatási és mobil internet-megjelenítési célra
Márkus Zsolt László - MTA SZTAKI
Holakovszky lászló - „K+F” Kft

A Moodle mobil eszközökön
Papp Gyula - Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Geolokációs alkalmazások az oktatásban
Főző Attila - Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Lingobee, közösségi tanulás mobilon - Az informális eszközök lehetséges útjai
Kocsisné Dr. Baán Mária,
Fekete Róbert - Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat

Villám bemutatók 2 percben - Letölthető mobil alkalmazások  

Szekciószervező:
Wagner Balázs - MTA SZTAKI
Papp Gyula – Debreceni Református Hittudományi Egyetem


Szakmai támogatók:

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság
Informatikai Érdekegyeztető Fórum
Informatikai Vállalkozások Szövetsége
Magyar Innovációs Szövetség
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

Szervezők:
Gábor Dénes Főiskola
Közszolgálati Műsor- és Tartalomszolgáltatók Nézőinek és Hallgatóinak Egyesülete (KÖZTE)
Kreatív Iparágak Platformja
Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ)
Magyar Távoktatási Alapítvány
Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA SZTAKI)
SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zrt.
SZÁMALK Szakközépiskola

A konferencián való részvétel, regisztráció mellett díjmentes!

 

© 2002-2011 - MTA SZTAKI